Stano Marček

Stano Marček je slovenský učiteľ esperanta. Istý čas bol manažérom skupiny TEAM a zabezpečil vydanie ich prvého albumu aj v esperante. Vo svojich kurzoch esperanta učí aj pomocou piesní a niektoré tieto piesne vydal aj na hudobnom albume.

Albumy

Odkazy


Osobné nástroje