Persone

Persone patria medzi najväčšie hviezdy esperantského hudobného neba. Formácia sa po niekoľkých zmenách členov dostala do dnešnej zostavy Martin Wiese, Bertilo Wennergren a Anders Grop. Predovšetkým hrajú elektrický pop-rock, rock a jemnejšiu akustiku.

Názov skupiny pokračuje tradíciu esperantských skupín nazývať sa slovnou hračkou. Slovo Persone totiž znamená aj Osobne aj Pomocou zvuku.

Už na prelome tisícročí sa skupina stala neaktívnou, lebo sa členovia presťahovali do rôznych krajín. Martin ostal v Štokholme, Bertilo pendluje medzi Kóreou a Nemeckom a Anders býva v Berlíne. Napriek tomu ešte nahrali album Sen. Podľa vyjadrenia Martina elektrické Persone definitívne skončili, ale akusticky si ešte možno zahrajú. Martin však už teraz rozbehol svoj sólový projekt Martin & la talpoj.

Albumy

Persone

výberovky

Odkazy


Osobné nástroje