La Perdita Generacio


La Perdita Generacio (sk: Stratená generácia), skratka LPG, je švédska skupina, ktorá sa vyvinula zo švédskej Den Förlorade Generationen. LPG je hviezdou esperantského alternatívneho neba. Všeobecne hrajú neelektrické zvuky, jasne počuteľný spev a sú prítomné melodické nástroje - ako husle, flauta alebo klarinet. Od začiatku si skupina popri hudbe kládla za cieľ aj povzbudiť ľudí aby premýšľali o svete, klimatických zmenách a svojich vlastných vzťahoch.

Albumy

Odkazy


Osobné nástroje