JoMo

Vlastným menom Jean-Marc LECLERCQ je francúzsky hudobník. Umelecké meno "Jomo" (tiež JoMo, jOmO) používa na základe svojich iniciálok.

Kedysi hrával so svojou skupinou Les Rosemary’s Babies, ktorá sa preslávila vo francúzskom alternatívnom rockovom prostredí. Neskôr založil esperantskú skupinu JoMo kaj Liberecanoj.

Je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov za koncert v najviac jazykoch (22 piesní, 22 jazykov).

Albumy

Spolupráca

Odkazy


Osobné nástroje