Povolenia od vlastníkov práv

Táto stránka plne dodržiava autorské práva všetkých vlastníkov. Preto je nutné od každého vydavateľa a skupiny / hudobníka žiadať povolenie. To zaberá istý čas a dovtedy nesmieme pridávať ich tvorbu. Berte to prosím na vedomie.

Doteraz sme získali povolenia na uverejnenie textov, prekladov, obalov albumov a pridružených informácií od nasledujúcich umelcov.


Osobné nástroje