Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verzou danej stránky.


obsah [2011/01/01 20:53]
kubof
obsah [2011/10/27 15:59] (aktuálne)
kubof la-tradezerta-komercisto
Riadok 1: Riadok 1:
====== Esperantsko-slovenský spevník  ====== ====== Esperantsko-slovenský spevník  ======
-|<box 98% round green>{{page>Uvitanie&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round red | **Abecedný zoznam** >{{page>Index-zaklad&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round blue>{{page>clanky&firstseconly&nofooter}}</box><box 98% round orange>{{page>Koncerty&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round green>{{page>Novinky-hudba&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round blue>{{page>Novinky-stranka&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round orange | **Dôležité stránky** >{{page>Dôležité stránky&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round blue| **Ďakujeme** >{{page>Dakujeme&fullpage&nofooter}}</box>  |<box 440px round green |**Vybraná pieseň**>{{page>orig:kia-nokto&fullpage&nofooter}}+|<box 98% round green>{{page>Uvitanie&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round red | **Abecedný zoznam** >{{page>Index-zaklad&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round blue>{{page>clanky&firstseconly&nofooter}}</box><box 98% round orange>{{page>Koncerty&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round green>{{page>Novinky-hudba&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round blue>{{page>Novinky-stranka&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round orange | **Dôležité stránky** >{{page>Dôležité stránky&fullpage&nofooter}}</box> |<box 440px round green |**Vybraná pieseň**>{{page>orig:la-tradezerta-komercisto&fullpage&nofooter}}
[[vybrane stranky|archív]]</box>  | [[vybrane stranky|archív]]</box>  |
~~NOTOC~~  ~~NOCACHE~~ ~~NOTOC~~  ~~NOCACHE~~

Osobné nástroje