Vestník Vinilkosma č. 28

November 2010

Ahojte!

Náš vestník, kedysi skoro každomesačný, sa zjavne už nastálo stal každošesťmesačným. Máme príliš veľa práce a, kvôli dôvodom popísaným nižšie, vydávame stále menej diel.

Avšak sme na Vás nezabudli a ako sa blížia oslavy nového roku tak prichádzame s dvoma novými CD pod Váš vianočný stromček, ktoré sú už dostupné na www.vinilkosmo.com. Jedná sa o tretí album od skupiny Dolchamar, po dlhom odmlčaní; a prekvapenie od inicialoj dc, ktorý sa sviežo vracia s prvým albumom celým v esperante. Tieto dva albumy sú dostupné aj v MP3 a OGG formáte, spolu s jedným videom ku každému, na www.vinilkosmo-mp3.com a vo FLAC formáte na CD1D.

Tohto roku je tiež dvadsiate výročie Vinilkosma, ktoré nemálo spravilo počas týchto dvoch uplynulých desaťročí: bilancia sa týka rovnako bohatého uskutočňovania projektov, ktorých rôzny autory môžu byť na seba hrdí, ako ja nepokoja pred terajším vývojom na trhu s hudbou… dotýka sa to aj nás?

Medzi mnohými ďalšími projektami a novinkami je jedna smutná, opustila nás Manola Martorell, Floova mama. Flo ďakuje všetkým, ktorí ho podoprili v tej ťažkej skúške.

V tomto čísle vestníka, poslednom v tomto roku, vám trochu skôr prajeme šťastné vianoce a tešíme sa na stretnutia v roku 2011, ktorý bude plný udaostí!

Novinky z Vinilkosma

Trajn' nenien

album Trajn' nenienDolchamar - vkkd 102

S albumon celým v esperante každé štyri roky sa stáva Dolchamar stále uznávanejším kaj potvrdzuje svoju osobitosť v mnohých umeleckých situáciách…

Úryvok si vypočujte alebo priamo kúpte na: Trajn' nenien

Urbano

album Urbanoinicialoj dc - vkkd 103

Eric Languillat, francúzsky umelec žijúci v Nemecku, známejší ako initials dc alebo inicialoj dc, sa už od roku 2003 venuje svojmu elektro-video-hudobnému projektu. Ukazuje sa predovšetkým okolo svojho mesta (Frankfurt nad Mohanom) ale nie len tam…

Úryvok si vypočujte alebo priamo kúpte na: Urbano

Vinilkosmo má 20 rokov

Od svojho prvého produktu v 1990, vinilovej platni so 4 skladbami nazvanej "Amplifiki & la Rozmariaj Beboj", Vinilkosmo vyprodukovalo niekoľko desiatok albumov na CD a ponúka katalóg s viac ako 100 položkami. Predstavujúc jedinečnú a, pomerne úplnú, panorámu esperantskej hudby z celého sveta, Vinilkosmo si už dávno uvedomilo, že je lepšie nie až tak propagovať špecifickú hudbu, ako prispieť k rozšíreniu univerzálneho jazyka a jeho hudby, ktoré spolu silne súvisia.

Z umeleckého a verbovacieho hľadiska sme nezabudli na povzbudzovanie jednotlivých talentov a niekoľkým z nich sme dopomohli v nezanedbateľnej sláve. Tak sme prispeli k rozšíreniu zvukov popri jednoduchých transponáciách tradícií na viac charakteristické výtvory, oživujúc tiež záujem o esperanto a jeho umelcov pred širším okruhom poslucháčov.

Ale, činnosť je drahá a terajšie zistenie znepokojujúce!

Kvôli naliehavým prosbám tých najmladších aby sa esperantská hudba prispôsobila novým technológiám, odpovedalo Vinilkosmo zavedením alternatívneho distribuovania digitálnych verzií svojich produktov, dobre organizovaných a legálnych.

Dúfali sme, že to vyrovná úpadok predaja diskov, zatiaľ čo vzrastal záujem o nové virtuálne zvukové nosiče na internete. Táto snaha pohltila veľa času a stále požiera poriadnu časť energie Vinilkosma.

Ale nanešťastie výsledky neprichádzajú a snaha, naopak, nebola schopná nahradiť straty alebo podnietiť ku kupovaniu CD. Hoci sa zjavne oživujú výmeny a vysielanie esperantskej hudby, alebo lepšie povedané rozšírenie iPodov a ďalších mp3 prehrávačov, ako sa dá konštatovať na rôznych stretnutiach.

No dobre, máme tu dvadsať rokov vášnivej činnosti, za čo chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili a naďalej podporujú to, čo v skutočnosti je práca tak ich ako aj Vinilkosma. Ale, bez snahy niekoho zvlášť obviňovať, ilúzia "všetkého zadarmo" je viac spojená s novou ponukou technológií ako so zlovôľou jednotlivcov. Avšak, stojí pred nami dôležitá otázka so svedomitou všeobecnou výzvou.

Ako ochrániť kapacitu Vinilkosma na ďalšiu probukciu a vydávanie umelcov, rozširovanie a zabezpečovanie dostupnosti ich diel? Táto rozprava je stále otvorená.

Konkrétne: môžme uskutočniť dva už rozbehnuté projekty ("Brassens plu" a "HHK2") a potom bude musieť Vinilkosmo počkať dokiaľ predaj CD-čiek a sťahovanie zarobí dostatočne na spustenie nových projektov.

Toto sa dotýka všetkých, ktorí si prajú aby produkcia esperantskej hudby prežila. Esperantisti si musia uvedomiť problém a aktívnejšie podporovať, teda kupovaním hudby a nie hľadaním spôsobov na jej získanie zadarmo.

Nie je možné hudby vytvárať a vydávať šibnutím čarovného prútika. Produkcia a vydávanie je veľmi drahé, tak po stránke času ako aj peňazí, a preto sú potrebné podporné príspevky na financovanie projektov, vydavateľstva a jeho umelcov. Žiadna organizácia nedotuje (okrem získaného ocenenia Onisaburo Deguĉi v 2009) a jediné zárobky pochádzajú z predaja diskov a sťahovania z našej stránky na šťahovanie.

2011 bude rozhodujúci rok a na dlhý čas ovplyvní budúcnosť Vinilkosma!

FESTO 2010

Tohto roku sa FESTO, tradičné stretnutie borcov z celého sveta, nemohlo uskutočniť na Toulouskej univerzite, ako sa pôvodne plánovalo. Dôvodom bolo vnútorné rozhodnutie a univerzita zrušila akciu. Takže sa stretnutie na poslednú chvíľu premiestnilo k Vinilkosmo/EUROKKA v Donneville.

Našťastie, po mesiaci intenzívnej práce, bol festival podivuhodne úspešným. Veľká pomoc prišla od organizátorov ale aj od miest Donneville, Montgiscard, Sicoval, od susedov a účastníkov.

Miesto, umelecký kultúrny týždeň, hudba, turistika pod holým nebom boli vysoko hodnotené! A všetko sa to uskutočnilo v slávnostnej a srdečnej atmosfére v zmesi účastníkov z 20 krajín, z Donneville, susedných miest a Toulouse.

Spomienky si môžte oživiť a druhýkrát si užiť FESTO pomocou fotiek a článkov na oficiálnej stránke FESTa.

CD od inicialoj dc na FAM v Toulouse

FAM (Fórum alternatív pre hudbu) organizované organizáciou FLIM (Federácia nezávislých vydavateľstiev stredných Pirenejí) sa uskutočnilo v Toulouse od 3. do 7. novembra 2010. Každé vydavateľstvo federácie malo v programe svojho umelca.

Celý program (fr)
Špeciálne o koncerte (eo)

Vinilkosmo pozvalo inicialoj dc, ktorý predstavil album Urbano, zmienený vyššie. Koncertný večer, v nedeľu 7.11., bol zároveň ukončením FAM. Koncerty prebiehali v jazzovom klube Mandala s ďalšími dvoma hudobníkmi, Thomas Bel z Annexia a BD Harrington z Travelling Music.

Koncert inicialoj dc príjemne prekvapil obecenstvo svojou kvalitou a spojením s videom synchronizovaným s hudbou. Elektropop, raz farebne, raz melancholicky, spievaný v esperante ale aj v angličtine a francúzštine pre plné potešenie zúčastnených.

Nápodobne tri z jeho videí (La kontraŭsenco, Tatua papili', a Berlino sen vi) obzvlášť dotvorili predstavenie.

Bohatý a úspešný koncert. Chceme viac!

Šnúra skupiny Kapriol'

Kapriol', folková skupina z Frízka (Holandsko), pôjde medzi 15. a 27. aprílom 2011 na šnúru, krorú organizuje EUROKKA. Šnúra prejde Belgickom, stočí sa na juh so zastávkami v Le Mans, St.-Brieuc, v Bordózkej, Toulouskej a Ariegskej oblasti, v Sète počas IREM, v Crest na Drome a na koniec v Nemecku počas PSI.

Všetky dostupné podrobnosti o šnúre sú na blogu Vinilkosma na ipernity.

IREM 2011

Medzinárodné stretnutie IREM sa uskutoční na Veľkú noc 2011 od 22. do 26. apríla v Sète v stredomorí.

Ďalšie veľké stretnutie tohto typu sa uskutočnilo v Boulogne-sur-Mer v 2005. IREM predstaví kultúrno-umelecký program obzvlásť bohatý na schôdze, prednášky, výlety, kino, divadlo a každý večer koncert s nasledovným programom:

- FAMo (Paríž)
- Jacques Yvart, koncert na počesť Georges Brassens ktorý bude mať výročie
- Kaj Tiel Plu (folk, Barcelona/Katalánsko)
- Kapriol' (folk, Frízko/Holandsko)
- Patric (okcitánske šanzóny, Montpellier)
- divadelný súbor z Toulouse
- JoMo a Solniška (svetová hudba, slovanská a cigánska)
- Dominique Gautier predstavý, ešte pred oficiálnou premiérou, svoj film o esperantskom hnutí

Všetko o IREM.

Projekty v príprave

- Tri videá od Konga Espero: Po vydaní "Afrika kompilo" vytvorila skupina Konga Espero tri videoklipy ktoré by sme vám radi predstavili a dali k dispozícii do konca roku na našej stránke na sťahovanie v rubrike videá.

- HHK2: Projekt "Hip Hopa Kompilo Vol. 2" postupuje pomaly ale iste pod umeleckou réžiou Platana (Cyrille Poullet) s viacerými umelcami, novými alebo len pomáhajúcimi s nahrávaním jednej alebo viacerých rapových piesní. Hip-hop v esperante sa stal skutočnosťou, ktorej sa nedá vyhnúť, a HHK2 by sa mala abjaviť vo Vinilkosme počas roku 2011.

- Brassens plu: Sľubne postupuje znovuvydanie rozšíreného albumu piesní od Brassensa, ktoré v esperante spieva Jacques Yvart. Jacques už v štúdiu Vinilkosmo/la Trappe nahral hlasy. Onedlho budeme môcť spraviť posledné úpravy, zatiaľ čo talentovaný fotograf Laurent Smajda pripravuje obálku a Nils Redoulez brožúrku. Skutočnou týmovou prácou dokončíme album aby mohol byť predstavený na IREM v Sète na Veľkú noc 2011.

- Revado/Rêverie: Talianska skupina dokončuje prípravy na blízke vydanie svojho albumu. Projekt si vyžiadal oveľa viac času ako sa plánovalo, formát albumu bude premiérou pre Esperantsko! Revado pre vás pripravuje dvojitý album s diskom úplne v esperante a diskom v taliančine. Disk v esperante pripravuje Andrea Fontana a dvojitý album bude oficiálne distribuovaný Vinilkosmo pre Esperantsko!

- Metalový projekt: Projekt "Metala Kompilo" trochu viazne ale to nebráni príchodu nových umelcov, ktorí by naň mohli potenciálne prispieť. Príkladom je nová skupina Kronlarvo (Tokio, Japonsko), ktorej tiesnivý black metal už predstavila na internete.

- Johny M: Mladý nemecký rastaman Johan Marx sa učí esperanto a už hral aj na koncerte svoje prvé reggae v esperante, "En somero". Učí sa rýchlo a hneď získal žiadosti z celého sveta. Vôbec nie je nemožné, že raz by pripravil reggae album v esperante ale kým sa tak stane tak sa ponúkol na spoluprácu na HHK2 hiphopovým reggae. Veď posúďte sami.

- Jim Petit: Jim Petit z Kolmaru v Alcoze konečne samostatne spustil svoj esperantský projekt "Turna Tero". Jedná sa o world music projekt na ktorom pracuje už viacero mesiacov koncertami a nahrávkami. Na jeho stránke na Mondomix sa už dajú vypočuť jeho tri piesne a video. Odkazy priamo na piesne:De Namgyal Tsemo Gompa, Ksham Ajna, Profetoj kaj la gxardeno.


Ďakujeme za pozornosť.
Hudobne zdravíme všetkých čitateľov!

Spracovali pre vás Floréal Martorell a Mark Eaton, preložil a upravil KuboF.


Osobné nástroje