Trejn tu noŭer

Dolchamar sa opäť ukázal ako jazykový experimentátor. Albumy Lingvo intermonda a Rebela sono boli mnoho kritizované pre použitú formu jazyka. Na albume Trejn tu noŭer ale kombinuje niekoľko jazykov už v jednotlivých piesňach. Tiež pokračuje vo svojej tradícii nezvyklého zápisu esperantského textu, na tejto stránke uvádzame text v autorskej podobe, nie vždy spisovne.

Názov albumu znamená Vlak nikam, je to esperantskou výslovnosťou povedaná anglická veta "Train to nowhere".


skupina Dolchamar
rok vydania 2009
vydavateľstvo vlastný náklad


Video

Trejn tu noŭer

Kúp si


Osobné nástroje