Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verzou danej stránky.


obsah [2010/05/10 22:57]
kubof koncerty
obsah [2011/10/27 15:59] (aktuálne)
kubof la-tradezerta-komercisto
Riadok 1: Riadok 1:
-====== Esperantsko-slovenský spevník ====== +====== Esperantsko-slovenský spevník ====== 
-|<box 98% round green>{{page>Uvitanie&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round red | **Abecedný zoznam** >{{page>Index-zaklad&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round orange>{{page>Koncerty&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round green | **Novinky** >{{page>Novinky&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round orange | **Dôležité stránky** >{{page>Dôležité stránky&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round blue| **Ďakujeme** >{{page>Dakujeme&fullpage&nofooter}}</box> |<box 440px round green|**Vybraná stránka**>{{page>:orig:Pli ol nenio - Pli ol nenio&fullpage&nofooter}}</box>  | +|<box 98% round green>{{page>Uvitanie&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round red | **Abecedný zoznam** >{{page>Index-zaklad&fullpage&nofooter}}</box> <box 98% round blue>{{page>clanky&firstseconly&nofooter}}</box><box 98% round orange>{{page>Koncerty&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round green>{{page>Novinky-hudba&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round blue>{{page>Novinky-stranka&firstseconly&nofooter}}</box> <box 98% round orange | **Dôležité stránky** >{{page>Dôležité stránky&fullpage&nofooter}}</box> |<box 440px round green |**Vybraná pieseň**>{{page>orig:la-tradezerta-komercisto&fullpage&nofooter}} 
-~~NOTOC~~ +[[vybrane stranky|archív]]</box>  | 
-~~NOCACHE~~+~~NOTOC~~ ~~NOCACHE~~

Osobné nástroje